Skip to main content

Search

Search

Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat (xəstələr üçün) RİNZA ® tabletlər RINZA®

Beynəlxalq patentləşdirilməmiş adı: Caffeine + Paracetamol + Phenylephrine + Chlorphenamine

Tərkibi

Təsiredici maddələr: 1 tabletin tərkibində 30 mq kofein, 500 mq parasetamol, 10 mq fenilefrin hidroxlorid, 2 mq xlorfenamin maleat vardır.

Köməkçi maddələr: kolloidal silisium 4-oksid, qarğıdalı nişastası, qarğıdalı nişastası (20% pasta üçün), povidon (K-30), metilparahidroksibenzoat natrium, maqnezium-stearat, talk, natrium karboksimetil nişasta (A tip), Ponso 4R rəngləyicisi.

Təsviri

Tünd çəhrayı və ağ hissəcikli, kənarları kəsik və bir tərəfində bölmə xətti olan, çəhrayı rəngli dairəvi yastı tabletlərdir.

Farmakoterapevtik qrupu

KRVİ və “soyuqdəymə” simptomlarının aradan qaldırılması üçün vasitə (psixostimulyator vasitə + qeyri-narkotik analgetik vasitə + alfa-adrenomimetik + Н1 - histamin reseptorlarının blokatoru).

ATC kodu: N02BE71.

Farmakoloji xüsusiyyətləri

Kombinəolunmuş preparatdır. Parasetamol qızdırmasalıcı və ağrıkəsici təsir göstərir: soyuqdəymə hallarını müşayiət edən ağrı sindromunu azaldır - boğazda ağrı, başağrısı, əzələ və oynaq ağrısı, yüksək temperaturu aşağı salır. Fenilefrin damardaraldıcı təsir göstərir – yuxarı tənəffüs yollarının və əlavə ciblərin selikli qişalarının ödem və hiperemiyasını azaldır. Xlorfenamin allergiyaəleyhinə təsir göstərir: gözlərdə, burunda və boğazda qaşınmanı, burun boşluğu, burun-udlaq və burunətrafı ciblərin selikli qişasında ödem və hiperemiyanı aradan qaldırır, ekssudativ təzahürləri azaldır. Kofein mərkəzi sinir sisteminə stimuləedici təsirə malikdir, hansı ki, yorğunluğun və yuxululuğun azalmasına, əqli və fiziki iş qabiliyyətinin yüksəlməsinə gətirib çıxarır.

İstifadəsinə göstərişlər

Soyuqdəymə xəstəliklərinin, KRVİ, o cümlədən qripin (titrəmə sindromu, ağrı sindromu, rinoreya) simptomatik müalicəsi.

Əks göstərişlər

Koronar arteriyaların aşkar aterosklerozu; arterial hipertenziya; şəkərli diabet; parasetamola və preparatın tərkibinə daxil olan digər komponentlərə qarşı yüksək həssaslıq; tərkibinə Rinzanın tərkibinə daxil olan maddələr daxil olan digər preparatların qəbulu; eyni zamanda trisiklik antidepressantların, monoaminoksidazanın (MAO) inhibitorlarının, beta-adrenoblokatorların qəbulu; hamiləlik, laktasiya dövrü; uşaqlıq dövrü (15 yaşa kimi), alkoqolizm.

Xüsusi göstərişlər və ehtiyat tədbirləri

Hipertireoz, feoxromasitoma, bronxial astma, ağciyərlərin xronik obstruktiv xəstəlikləri, emfizema, xronik bronxit, qlükoza-6-fosfatdehidrogenazanın çatışmazlığı, qan xəstəlikləri, anadangəlmə hiperbilirubinemiyalar (Jilber, Dubin-Conson və Rotor sindromları), qaraciyər və/və ya böyrək çatışmazlığı, bağlıbucaqlı qlaukoma və prostat vəzinin hiperplaziyası zamanı preparat həkimin məsləhətindən sonra ehtiyatla istifadə oluna bilər.

Müalicə zamanı alkoqolun, yuxugətiricilərin və anksiolitik (trankvilizatorlar) dərman vasitələrinin qəbulundan uzaq olmaq lazımdır. Tərkibində parasetamol olan digər dərman vasitələri ilə birlikdə qəbul etmək olmaz.

Əgər xəstəliyin simptomları ağırlaşarsa və ya preparatın istifadəsindən 5 gün sonra saxlanılarsa, onun qəbulunu ləğv edib, həkimlə məsləhətləşmək lazımdır.

Preparat yuxuyameyillilik törədə bilər.

Əgər dərman vasitəsi yararsız hala düşərsə və ya istifadə müddəti bitərsə, onu çirkab sularına və ya küçəyə tullamayın! Dərman vasitəsini paketə yerləşdirin və zibil qutusuna atın. Bu tədbirlər ətraf mühiti qorumağa kömək edəcək!

Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri

Etanolun, sedativ preparatların, monoaminoksidazanın (MAO) inhibitorlarının təsirini gücləndirir.

Diqoksin və ya ürək qlikozidləri ilə birlikdə qəbul etdikdə aritmiyaların və miokard infarktının əmələ gəlməsinin riski arta bilər.

Antidepressantlar, parkinsonəleyhinə vasitələr, antipsixotik vasitələr, fenotiazin törəmələri – sidik ifrazının ləngiməsinin, ağızda quruluğun, qəbizliyin əmələ gəlməsinin riskini artırır. Qlükokortiko-steroidlər qlaukomanın əmələ gəlməsinin riskini artırır. Mikrosomal oksidləşmənin inhibitorları (simetidin) hepatotoksik təsirin riskini azaldır.

Metoklopramid və domperidon parasetamolun sorulma sürətini artırır, kolesteramin isə - azaldır.

Barbituratlarla, difeninlə, karbamazepinlə, rifampisinlə və qaraciyərin mikrosomal fermentlərinin digər induktorları ilə eyni zamanda istifadə etdikdə parasetamolun hepatotoksik təsirinin inkişaf riski yüksəlir. Varfarini uzun müddət ərzində qəbul edən xəstələrin əksəriyyətində parasetamoldan nadir hallarda istifadə adətən BNM-ə təsir göstərmir və ya çox az təsir göstərir. Lakin, parasetamoldan uzunmüddətli müntəzəm istifadə zamanı parasetamol dolayı təsirli antikoaqulyantların (varfarin və digər kumarin törəmələri) effektini gücləndirir ki, bu da qanaxma riskini artırır. Kofeinin böyük dozada birdəfəlik qəbulu böyrəklərlə litiumun ekskresiyasının artmasına səbəb olur. Kofeinin qəbulunun qəflətən ləğv olunması qan zərdabında litiumun konsentrasiyasının artmasına səbəb ola bilər.

Monoaminoksidazanın (MAO) inhibitorları ilə, furazolidon ilə birlikdə xlorfenamin hipertonik kriz, oyanma və hiperpireksiyaya səbəb ola bilər.

MAO inhibitorları ilə birlikdə fenilefrinin qəbulu arterial təzyiqin yüksəlməsinə gətirə bilər. Fenilefrin beta-blokatorların və antihipertenziv preparatların təsirinin effektivliyini azaldır.

Trisiklik antidepressantlar fenilefrinin adrenomimetik təsirini gücləndirir, halotanın eyni zamanda istifa-dəsi mədəcik aritmiyasının əmələ gəlməsinin riskini artırır.

Quanetidinin hipotenziv təsirini azaldır, hansı ki, öz növbəsində fenilefrinin alfa-adrenomimetik aktivliyi-ni gücləndirir.

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi

Hamiləlik və laktasiya dövründə preparatdan istifadənin təhlükəsizliyi klinik məlumatlar olmadığı üçün müəyyən olunmayıb, buna görə bu qrup xəstələrə preparatın təyini əks göstərişdir.

Nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsiri

Preparat yuxuyameyillilik törədə bilər.

Müalicə zamanı nəqliyyat vasitələrinin idarə edilməsindən və yüksək diqqət və sürətli psixomotor reaksiya tələb edən digər potensial təhlükəli fəaliyyət növləri ilə məşğul olmaqdan kənar olmaq lazımdır.

İstifadə qaydası və dozası

Daxilə. 15 yaşdan yuxarı uşaqlar və böyüklər üçün - gündə 3-4 dəfə 1 tablet. Maksimal sutkalıq doza - 4 tabletdir. Müalicə kursu 5 gündən çox olmamalıdır.

Əlavə təsirləri

Allergik reaksiyalar: dəri səpgisi, qaşınma, övrə, angionevrotik ödem.

Sinir sistemi tərəfindən: başgicəllənmə, yuxuyagetmənin pozulması, kəskin oyanıqlıq.

Ürək-damar sistemi tərəfindən: arterial təzyiqin yüksəlməsi, taxikardiya.

Həzm sistemi tərəfindən: ürəkbulanma, qusma, epiqastral nahiyədə ağrı, ağız boşluğunun selikli qişasında quruluq, hepatotoksik təsir.

Hiss orqanları tərəfindən: midriaz, akkomodasiyanın parezi, gözdaxili təzyiqin yüksəlməsi.

Qanyaradıcı orqanlar tərəfindən: anemiya, trombositopeniya, aqranulositoz, hemolitik anemiya, aplastik anemiya, methemoqlobinemiya, pansitopeniya.

Sidikçıxarıcı sistemi tərəfindən: nefrotoksiklik (böyrək sancısı, qlükozuriya, interstisial nefrit, papillyar nekroz), sidik ifrazının ləngiməsi.

Digər: bronxospazm.

Ciddi dəri reaksiyaları:

Çox nadir:

  • Generalizəolunmuş kəskin ekzantematoz pustulyöz (GKEP). İrinli səpgilər əmələ gəlməklə kəskin vəziyyət. Yandırma və qaşınma ilə müşayiət olunan qızdırma və diffuz eritema ilə xarakterizə olunur. Üzdə, əllərdə və selikli qişalarda ödem əmələ gələ bilər;
  • Stivens-Conson sindromu (SCS) (bədxassəli ekssudativ eritema). Çoxformalı eritemanın ağır forması, belə halda ağız, boğaz, göz, cinsi orqanların selikli qişalarının üzərində, dəri və selikli qişaların digər sahələrində suluqlar əmələ gəlir.
  • Toksik epidermal nekroliz (TEN, Layell sindromu). Sindrom geniş yayılmış apoptozakeratinositlərin nəticəsidir ki, bu da dermoepidermal birləşmələr yerində dərinin geniş sahələrinin laylanmasına gətirir. Zədələnmiş dəri qaynar su ilə yandırılmış dəri şəklindədir.

Əgər Siz yuxarıda göstərilən əlavə təsirlərdən hər hansı birini hiss etmisinizsə, preparatın qəbulunu ləğv edib, dərhal həkimə müraciət edin!

Doza həddinin aşılması

Doza həddinin aşıldığı hallarda həkimə müraciət etmək lazımdır. Tibbi yardımın tez göstərilməsi çox önəmlidir, hətta əgər Siz hər hansı bir əlamət və ya simptom müşahidə etməsəniz də.

Kofein

Doza həddinin kəskin aşılmasının simptomları: abdominal ağrı, qusma, qanın üz nahiyəsinə axması, qızdırma, titrətmə, oyanma, yuxusuzluq, əsəbilik, iştahanın olmaması, zəiflik, tremor, yüksək əzələ tonusu, şurun qarışması, sayıqlama, hallüsinasiyalar, sonrakı hipotenziya ilə AT-nin yüksəlməsi, taxikardiya, taxipnoe, diurezin artması, hipokaliemiya, hiponatriemiya, hiperqlikemiya, metabolik asidoz, qıcolmalar, miokloniya və rabdomioliz, mədəciküstü və mədəcik aritmiyaları.

Kofeindən xronik intoksikasiyanın simptomları “kofeinizm”: əsəbilik, yuxusuzluq, narahatçılıq, emosional labillik, qarında xronik ağrı.

Xlorfenamin

Simptomları: MSS-ə tormozlayıcı təsir, hipertermiya, antixolinergik sindrom (midriaz, qanın üz nahiyəsinə axması, qızdırma, ağızda quruluq, sidik ifrazının ləngiməsi, bağırsaqların parezi), taxikardiya, hipotenziya, hipertenziya, ürəkbulanma, qusma, oyanma, dezorientasiya, hallüsinasiyalar, psixoz, qıcolmalar, aritmiyalar. Ajitasiya, qıcolmaları olan xəstələrdə, həmçinin komada olan xəstələrdə nadir hallarda rabdomioliz və böyrək çatışmazlığı yaranır.

Fenilefrin

Simptomları: ürəkbulanma, qusma, oyanma, əsəbilik, yuxusuzluq, psixoz, qıcolmalar, ürəkdöyünmə, taxikardiya, arterial təzyiqin yüksəlməsi, reflektor bradikardiya.

Parasetamol

Simptomlar 7,5-10 q yüksək dozaları qəbul etdikdən sonra əmələ gəlir: istifadədən sonra ilk 24 saat ərzində - dəri örtüklərinin solğunluğu, ürəkbulanma, qusma; anoreksiya, abdominal ağrı; protrombin vaxtının artması, qlükozanın metabolizminin pozulması. Qaraciyər funksiyasının pozulmasının simptomları doza həddinin aşılmasından 12-48 saat sonra əmələ gələ bilər: “qaraciyər” transaminazaları-nın aktivliyinin yüksəlməsi, hepatonekroz. Ağır hallarda – şiddətlənən ensefalopatiya ilə qaraciyər çatışmazlığı, koma. Nadir hallarda qaraciyər çatışmazlığı sürətlə inkişaf edir və böyrək çatışmazlığı ilə ağırlaşır (tubulyar nekroz).

Müalicəsi: mədənin yuyulması, doza həddinin aşılmasından 6 saat sonra aktivləşdirilmiş kömürün istifadəsi, 8-9 saatdan sonra – SH-qrupun donatorlarının və qlutationun sintezinin sələfi olan metioninin yeridilməsi və 12 saatdan sonra – asetilsisteinin yeridilməsi. Əlavə müalicəvi tədbirlərin keçirilməsinə ehtiyac (metioninin və asetilsisteinin sonrakı yeridilməsi) qanda parasetamolun konsentrasiyası, həmçinin son istifadədən sonra keçdiyi vaxtı üzrə müəyyən edilir. Simptomatik müalicə təyin edilir.

Buraxılış forması

Tabletlər.

4 tablet, Al/Al və ya Al/PVX blisterdə. 1 blister içlik vərəqə ilə birgə karton qutuya qablaşdırılır.

10 tablet, Al/Al və ya Al/PVX blisterdə. 1 blister içlik vərəqə ilə birgə karton qutuya qablaşdırılır.

Saxlanma şəraiti

25ºC-dən yuxarı olmayan temperaturda, quru, işıq şüası düşməyən və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır.

Yararlılıq müddəti

3 il.

Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.

Aptekdən buraxılma şərti

Reseptsiz buraxılır.

İstehsalçı

«Yunik Farmasyutikal Laboratoriz»

(«C.B. Kemikals & Farmasyutikals MMC» - nin bölməsi)
Vorli, Mumbay - 400 030, Hindistan.

İddiaları qəbul edən təşkilat

«Conson və Conson» MMC.
Rusiya, 121614, Moskva ş., Krılatskaya küç., 17, tikinti korp. 2; tel: (495) 726-55-55.

KONTRENDIKASYONLAR VAR. ISTIFADƏ ETMƏDƏN ƏVVƏL BIR HƏKIMƏ MÜRACIƏT EDIN VƏ TƏLIMATLARA BAXIN.