Skip to main content

LISTERINE® ən çox klinik sınaqdan keçən ağız boşluğu üçün yaxalayıcılardan biridir. Onun effektivliyini təsdiqləyən 50-dən çox klinik sınaq aparılmışdır. LISTERINE® məhsulunun tərkibinə evkaliptol, timol, metilsalisilat və mentol efir yağlarının xüsusi formulu daxildir. Onlar birlikdə bakterisid təsir göstərir, yəni mikroorqanizmlərin hüceyrə divarını dağıdaraq, onları məhv edir, kariyes və digər patogen bakteriyaların həyat fəaliyyətini dayandırır.