Skip to main content

Search

Search

o.b.® tamponu zədələnə və ya parçalana bilərmi?

Düzgün istifadə zamanı o.b.®tamponları həmişə yığcam vəziyyətdə qalır. Tampon öz aralarında kip sıxılmış hopdurucu liflərdən ibarətdir. İslanma zamanı tampon bütöv qalır. Liflər zədələnmir. İncə pərdə hər tərəfdən o.b.® tamponunu örtür və lifləri birlikdə saxlayır. Bundan başqa, bu pərdə yüngül tamponun daxil edilməsi və çıxarılmasını təmin edir. Hamar səth həmçinin tamponun yumşaq daxil edilməsi və çıxarılmasına imkan yaradır.