Skip to main content
Search

Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat (xəstələr üçün) MİKROLAKS® rektal istifadə üçün məhlul MICROLAX®

Tərkibi

Təsiredici maddə: 1 ml məhlulun tərkibində 90 mq natrium sitrat, 12,9 mq 70%-li natrium lauril-sulfoasetat (9 mq natrium laurilsulfata müvafiq), 893 mq 70%-li sorbitol məhlulu (kristallaşa bilən) vardır.

Köməkçi maddələr: sorbin turşusu, qliserin, təmizlənmiş su.

Təsviri

Rəngsiz, opalessensiya edən özlü maye.

Farmakoterapevtik qrup

İşlədici vasitə.

АТC kodu: А06АG11

Farmakolojı xüsusiyyətləri

MİKROLAKS® - işlədici təsir göstərən kombinəolunmuş preparatdır. Effekti 5-15 dəqiqədən sonra başlayır. Preparatın tərkibinə natrium sitrat (nəcis kütləsində olan birləşmiş suyu sıxışdırıb çıxaran peptizator), natrium laurilsulfoasetat (bağırsaq möhtəviyyatını durulaşdırır) və sorbit (suyun bağırsağa daxil olmasını stimullaşdırmaqla işlədici təsiri gücləndirir) daxildir. Peptizasiya hesabına suyun miqdarının artması və durulaşma nəcis kütlələrinin yumşalmasına şərait yaradır və bağırsağın boşalmasını asanlaşdırır.

İstifadəsinə gostərişlər

Qəbizlik, o cümlədən enkoprezlə birlikdə, mədə-bağırsaq traktının endoskopik (rektoskopiya) və rentgenoloji müayinəsinə hazırlıq.

Əks göstərişlər

Preparatin komponentlərinə qarşı yüksək fərdi həssaslıq.

Xüsusi göstərişlər və ehtiyat tədbirləri

Əgər simptomlar saxlanılarsa, uzunmüddətli istifadədən çəkinin və həkimə müraciət edin. Əgər dərman vasitəsi yararsız olarsa və ya yararlılıq müddəti başa çatarsa- onu çirkab sularına və ya küçəyə atmayın! Dərman vasitəsini paketə qoyun və zibil konteynerinə atın. Bu tədbirlər ətraf mühiti qorumağa kömək edər!

Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri

Natrium polistirolsulfonat və preparatın tərkibinə daxil olan sorbitolun eyni vaxtda peroral/rektal istifadəsi zamanı yoğun bağırsağın nekrozunun inkişaf riski mövcuddur.

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi

Hamilə qadınların iştirakı ilə adekvat və ciddi şəkildə nəzarət edilən tədqiqatlar aparılmamışdır. Bu preparatın sistem qan dövranına əhəmiyyətsiz dərəcədə sorulması ehtimal olunduğundan, ondan hamiləlik və ya laktasiya dövründə tövsiyələrə uyğun olaraq istifadə etdikdə döl və ya südəmər uşaq üçün arzuolunmaz effektlərin inkişaf etməsi gözlənilmir.

Nəqliyyat vasitələrini və digər potensal təhlükəli mexanizimləri idarəetmə qabiliyyətinə təsiri

MİKROLAKS® nəqliyyat vasitələrini və mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsir göstərmir.

İstifadə qaydası və dozası

Tubun ucundakı plombu qoparın.

Tübu yüngülcə elə sıxın ki, preparatın damlası imalənin ucunu yağlasın, bu, yeridilmə prosesini asanlaşdırar.

5 ml mikroimaləni 3 yaşa qədər uşaqlarda istifadə edən zaman imalənin ucluğunu düz bağırsağa yarısına qədər, 3 yaşdan böyük uşaqlarda isə axıra qədər yeridin.

Tubu sıxmaqla, onun içərisindəkiləri tam şəkildə sıxıb çıxarın.

Tubu əvvəlki kimi yüngülcə sıxmaqla ucluğu çıxarın.

Böyüklər və 3 yaşdan böyük uşaqlar: ucluğu bütün uzunluğu boyu daxil etməklə, bir mikroimalənin möhtəviyyatı (5 ml) düz bağırsağa yeridilir.

Yenidoğulmuşlar və 3 yaşa qədər uşaqlar: ucluğu uzunluğunun yarısına qədər daxil etməklə, bir mikroimalənin möhtəviyyatı (5 ml) düz bağırsağa yeridilir (ucluğun üzərindəki nişana bax).

Əgər şikayətlər uzun müddət qalarsa, həkimə müraciət etmək lazımdır.

Əlavə təsirləri

Arzuolunmaz hallar haqqında təsadüfi məlumatlara əsasən

Preparatdan istifadə fonunda əmələ gələn, qeydiyyatdansonrakı istifadə dövründə aşkar edilmiş arzuolunmaz reaksiyalar (əlavə təsirlər) aşağıdakı şəkildə təsnif olunmuşdur: çox tez-tez (≥10%), tez-tez (≥1%, lakin <10%), bəzən (≥0,1%, lakin <1%), nadir hallarda (≥0,01%, lakin <0,1%), çox nadir hallarda (<0,01%) və başvermə tezliyi məlum olmayan arzuolunmaz reaksiyalar (mövcud məlumatlara əsasən başvermə tezliyini qiymətləndirmək mümkün deyil).

Mədə-bağırsaq traktında pozğunluqlar. Çox nadir hallarda: qarın nahiyəsində ağrılar (o cümlədən abdominal diskomfort, qarın nahiyəsində, həm də qarının yuxarı nahiyələrində ağrı); anorektal nahiyədə diskomfort, maye nəcis ifrazı.

İmmun sistemdə pozğunluqlar. Çox nadir hallarda: hiperhəssaslıq reaksiyaları (məsələn, övrə).

Doza həddinin aşılması

Təsvir edilməmişdir.

Buraxılış forması

Rektal istifadə üçün məhlul. Birdəfəlik istifadə üçün mikroimalədə (ucluğu və qoparıla bilən plombu olan polietilen tub) rektal istifadə üçün 5 ml məhlul. 4 və ya 12 mikroimalə içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya qablaşdırılır.

Saxlanma şəraiti

25 °С-dən yuxarı olmayan temperaturda və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır.

Yararlılıq müddəti

3 il.

Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.

Aptekdən buraxılma şərti

Reseptsiz buraxılır.

İstehsalçı

“Famar Orleans”, Fransa.

Ünvan

Famar Orleans, 5 avenue de Concyr, 45071 Orleans Cedex 2, France/ “Famar Orlean», 5 avenyu de Konsir, 45071 Orlean Sedeks 2, Fransa.

Qeydiyyat vəsiqəsinin sahibi/İradları qəbul edən təşkilat

“Conson & Conson” ASC, Rusiya
121614, Moskva şəh., Krılatskaya küç, ev 17, 2-ci korpus
tel. (495) 726-55-55.
el. ünvan: [email protected]

Реклама лекарственного средства. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией и проконсультироваться с врачом. РУ № UA/15636/01/01 от 01.12.2016, приказ МЗО №1299