Skip to main content

BİTKİ MƏNŞƏLİ ÖSKÜRƏK ƏLEYHİNƏ PREPARATLAR

ÖSKÜRƏK VƏ SOYUQDƏYMƏ SİMPTOMLARINA QARŞI MÜBARİZƏ ÜÇÜN BİTKİ MƏNŞƏLİ XƏTT

Öskürək – tənəffüs yollarından və/və ya patoloji cəhətdən dəyişdirilmiş traxeobronxial sekresiyadan yad maddələrin çıxarılmasını təmin edən olduqca mühüm fizioloji qoruyucu mexanizmdir. Bitki komponentləri əsasında olan Doktor Mom® dərman vasitəsinin üç forması öskürəyi və soyuqdəymənin başqa əlamətlərini aradan qaldırmağa kömək edir. Bütün ailə üçün!

Doktor Mom® preparatlarının tərkibinə daxil olan komponentlər

Doktor MOM® seriyasına daxil olan preparatların əsas tərkib hissəsi bitki komponentləridir (cövhərlər və yağlar). Onların müalicəvi xüsusiyyətlərinə çoxillik ekspert müşahidələri və əsrlərlə özünü doğruldan xalq ənənələri şahidlik edir. Doktor MOM® preparatının hər bir dərman forması soyuqdəymənin öskürəklə müşayiət olunan simptomatik müalicəsi zamanı tövsiyə edilən təbii bitki inqrediyentlərinin diqqətlə seçilmiş kombinasiyasını özündə ehtiva edir.

Doktor Mom® preparatları haqqında

Doktor Mom® xəttinə quru və ya çətin ifraz olunan bəlğəmlə müşahidə olunan öskürək zamanı sirop, soyuqdəymə zamanı məlhəm və quru öskürək və acışma zamanı nabat daxildir.

Quru və yaş öskürək zamanı sirop

Doktor MOM® siropu — öskürəyin 2 növünə qarşı sərfəli bir həlldir. Doktor Mom® bitki siropu kompleks təsirə malikdir: öskürəyi yaradan iltihablaşma ilə mübarizə aparır; bronxları genişləndirir; bəlğəmi durulaşdırır; infeksiyanı orqanizmdən xaric edir1. Doktor Mom® bitki siropu iltihab əleyhinə, mukolitik, bronxolitik, bəlğəmgətirən təsirə malikdir.

“FITO BRONHO 10 formulası”nın təsiredici komponentləri1:

 • Ar-kurkumin — iltihab leyhinə olduqca güclü təsirə malikdir
 • Qlisirrizin — bəlğəmi durulaşdırır və bəlğəmgətirən təsir göstərir
 • Vazisin — bronxların mənfəzini genişləndirir

Doktor MOM® siropu

 • Tərkibində 10 bitki cövhəri vardır
 • Böyüklər və 3 yaşdan yuxarı uşaqlar üçün uyğundur
 • Öskürəyə səbəb olan iltihaba qarşı mübarizə aparır

ÖSKÜRƏYƏ QARŞI BİTKİ MƏNŞƏLİ DOKTOR MOM® PASTİLLƏRİ

Bitki mənşəli Doktor MOM® pastilləri — acışma və öskürəyi dərhal müalicə etmək üçün kompleks həlldir. Preparat iltihab əleyhinə və bəlğəmgətirən təsirə malikdir.

 • Tərkibində quru öskürək zamanı ağrı və iltihab əleyhinə biyan, emblika və zəncəfil cövhərləri vardır
 • Yanınızda rahat daşıya və istənilən yerdə istifadə edə bilərsiniz
 • 7 meyvə və giləmeyvə dadı
 • 18 yaşdan yuxarı istifadə üçündür

18 yaşdan yuxarı istifadə üçündür

Baş ağrısı, burun tıxanıqlığı, KRX, əzələ ağrıları kimi bir neçə simptom varsa, soyuqdəymənin müalicəsində kompleks həllə ehtiyac vardır. Doktor MOM® FİTO MƏLHƏMİ baş ağrısı, burun tıxanıqlığı, əzələ ağrılarının öhdəsindən ehtiyatla gəlməyə kömək edir. Firmo məlhəm iltihab əleyhinə, antimeptik, yayındırıcı, qızışdırıcı təsir göstərir. 2

Soyuqdəyməyə qarşı Doktor Mom®, xarici istifadə üçün məlhəm

 • Burulan qapaqlı rahat qablaşma
 • Tərkibində 4 bitki cövhəri vardır
 • Çəkilməsi zamanı inhalyasiya effekti3
 • 3 yaşdan yuxarı uşaqlar və böyüklər üçün
 • Ehtiyatlı təsir

“Doktor MOM®” məlhəminin tətbiq edildiyi nahiyələr

 • Baş ağrısı zamanı — məlhəmi gicgah nahiyəsinə çəkin4
 • Soyuqdəymə və burun tıxanıqlığı zamanı — Məlhəmi burun qanadları nahiyəsinə çəkin4
 • Əzələ və bel ağrısı zamanı — məlhəmi ağrılı nahiyəyə çəkin4

Doktor Mom® Sirop istifadəsi üzrə təlimatı yükləmək

Doktor Mom® Pastillər istifadəsi üzrə təlimatı yükləmək

Doktor Mom® Məlhəm istifadəsi üzrə təlimatı yükləmək

1 “FITO BRONHO 10 formulası” (“Fito Bronxo 10”) — təlimata uyğun olaraq “Doktor MOM®” siropunun tərkibinə daxil olan 10 sayda dərman bitkisi ekstraktlarının birləşməsidir

2 İstilik hissi, sinir uclarınının preparatın aktiv maddələrinin təsiri nəticəsində qıcıqlanmasıyla əlaqəli ola bilər

3 Preparatın tərkibində efir yağları vardır. İnhalyasiya effekti efir yağları buxarları ilə nəfəsalma sayəsində əldə edilir

4 “Doktor MOM® məlhəmi” preparatının tibbi istifadəsi üzrə təlimat

ƏKS-GÖSTƏRİŞLƏRİ VARDIR. İSTİFADƏ ETMƏZDƏN ƏVVƏL HƏKİMLƏ MƏSLƏHƏTLƏŞMƏK VƏ İSTİFADƏ TƏLİMATIYLA TANIŞ OLMAQ LAZIMDIR.